ZAMÓW FLAGĘ

ZAMÓW FLAGĘ

Z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległość, 11 listopada,  zamów flagę w barwach narodowych.
Jest to cegiełka, która wspiera fundusz stypendialny Skarbiec Dobrego Wychowania.

– Przybliżone wymiary flagi to 70 cm x 112 cm.
– Flaga wykonana jest z wytrzymałego materiału, posiada tunel umożliwiający zamocowanie jej na drzewcu.
– Flaga jest odporna na warunki atmosferyczne.

ZAMÓW FLAGĘ

Flagę można również zamawiać:
Dzwoniąc pod nr tel. 512 440 046 lub wysyłając zamówienie pocztą elektroniczną na adres flaga@dobrewychowanie.pl

Jak wygląda proces zamawiania flagi?
1. Darczyńca zamawia flagę-cegiełkę, wypełniając formularz.
2. Wysyłamy flagę-cegiełkę na podany w zamówieniu adres. Wraz z przesyłką darczyńca otrzymuje informację o sposobie przekazania darowizny.
Prosimy nie wysyłać darowizny wcześniej.
3. Po otrzymaniu przesyłki z flagą-cegiełką darczyńca przekazuje dobrowolną darowiznę na rzecz fundusz stypendialnego Skarbiec Dobrego Wychowania.

Koszt wyprodukowania i przesłania flagi–cegiełki to ok. 15 zł. Gdyby każdy osoba, która otrzymała flagę-cegiełkę przekazała 20 zł, wystarczyłoby na pokrycie wszystkich planowanych stypendiów w 2020 r.
Prosimy o przekazanie dobrowolnej darowizny, według własnych możliwości.

ZAMÓW FLAGĘ

Darowizny za flagę prosimy przekazywać na konto:

Nr konta bankowego:
64 2490 0005 0000 4600 4352 0652
Z tytułem:
FLAGA – Skarbiec Dobrego Wychowania

WPŁAĆ DAROWIZNĘ

 Czym jest Skarbiec Dobrego Wychowania?
Skarbiec Dobrego Wychowania jest to fundusz stypendialny, wspierający kształcenie i rozwój utalentowanych młodych osób. Środki gromadzone w funduszu Skarbiec Dobrego Wychowania przeznaczane są na comiesięczne stypendia oraz pokrycie kosztów zajęć edukacyjnych.

Komu przyznawane są comiesięczne stypendia SDW?
Stypendia z funduszu Skarbiec Dobrego Wychowania przyznawane są najzdolniejszym uczestnikom programu formacyjno-wychowawczego Akademia Młodzieżowa. Stypendyści to nastolatkowie w wieku 13-19 lat, osiągający wysokie wyniki w nauce, którzy cechują się wzorową postawą moralną oraz aktywnie i z zaangażowaniem pracują nad sobą. Comiesięczne stypendia przyczyniają się do rozwoju młodzieży, umożliwiają uczestnictwo w zajęciach dodatkowych oraz motywują do dalszej pracy nad własnym charakterem.

Dlaczego wsparcie Skarbca jest tak ważne?
Każdy darczyńca wspierający fundusz przyczynia się do realizacji misji Dobrego Wychowania młodego pokolenia Polaków. Dobrze wychowana młodzież, przygotowana do wyzwań dorosłego życia, stanowi nadzieję dla przyszłości naszej Ojczyzny. Fundusz utrzymywany jest dzięki wpłatom przekazywanym przez indywidualnych darczyńców, którzy wiedzą, jak ważne jest wykształcenie i moralne wychowanie młodego pokolenia Polaków.

Czym jest program wychowawczy Akademii Młodzieżowej?
Akademia Młodzieżowa to program formacyjno-wychowawczy Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat. Zrzesza on grupy młodzieży, najczęściej działające przy swoich wspólnotach parafialnych, które chcą rozwijać się, zdobywać nowe umiejętności, aby w przyszłości służyć inny. Celem programu jest przygotowanie młodych ludzie do dorosłego życia, tak, aby w przyszłości wyrośli na kochających rodziców, rzetelnych pracowników, uczciwych pracodawców, oddanych służbie społeczeństwu i Ojczyźnie obywateli. Akademia Młodzieżowa zrzesza dziesiątki młodych osób i wychowuje ich w myśl ideałów: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo,
Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin,
KRS: 0000094228,
www.fsd.lublin.pl

Wpłata darowizny na konto Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą w Lublinie, ul. Jezuicka 4/9, oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i sprawozdawczych o wykorzystaniu przekazanych środków oraz w celach promocyjnych. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w każdej chwili telefonicznie (nr tel. 512 440 046), drogą elektroniczną (darowizna@fsd.lublin.pl) lub listownie (ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin).