Nowi absolwenci Akademii Młodzieżowej

Stypendyści Skarbca Dobrego Wychowania –  Katarzyna, Urszula i Piotr – ukończyli realizację programu Akademii Młodzieżowej i wchodząc w dorosłość, ślubowali wierność ideałom Bóg, Honor i Ojczyzna. To dla nas wielka radość, że te młode osoby pragną żyć według wartości chrześcijańskich.