Powrót do tradycyjnego działania

W czasie trwania pandemii działania stypendystów Skarbca Dobrego Wychowania przeniosły się do Internetu. Przez niemal 3 miesiące młodzież wraz z rodzicami, znajomymi, duszpasterzami trwała codziennie w formie online na modlitwie „10” różańca w intencji ustania epidemii.