Spotkanie Rady Programowej AM

W połowie października odbyło się spotkanie Rady Programowej Akademii Młodzieżowej. Miało ono na celu omówienie bieżących, a przede wszystkim przyszłych działań podejmowanych w programie Akademia Młodzieżowa.

W związku z rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego w Akademii Młodzieżowej, miało miejsce zebranie Rady Programowej, podczas którego podsumowano i zaplanowano przedsięwzięcia programowe. Omówiono badanie skuteczności programu, zatwierdzono plany działań na bieżący semestr oraz opracowano program formacji religijnej i opieki duszpasterskiej. Na spotkaniu byli obecni: ks. dr Mirosław Chmielewski – konsultor Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, prof. Leszek Rydzak z UP w Lublinie z wydziału Inżynierii Produkcji, Wacław Czakon – prezes Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, ks. Emil Szurma i ks. Piotr Stasieczek – odpowiedzialni za formację religijną młodzieży AM, Paweł Ozga i Kinga Ozga – instruktorzy i współautorzy programu Akademii na rok 2017/2018.

Celem programu Akademii Młodzieżowej jest przygotowanie młodzieży do dorosłego życia. Poprzez zaangażowanie, rozwój talentów oraz formację duchową młodzi ludzie wchodzą w dorosłe życie gotowi, aby być dobrymi pracownikami, uczciwymi pracodawcami, kochającymi rodzicami oraz oddanymi Ojczyźnie patriotami.