Nowi absolwenci AM

Każde Święto Patronalne Akademii Młodzieżowej jest dla wspólnoty AM szczególnym momentem. Głównym punktem tego Święta jest pożegnanie Absolwentów Akademii. W tym roku nie było inaczej! Wierność ideałom Bóg, Honor, Ojczyzna na całe życie ślubowali tegoroczni Absolwenci, Szymon z ośrodka AM w Końskowoli oraz Anna z ośrodka AM w Łęcznej. Absolwentom …

Letnia Szkoła Dobrego Wychowania dla młodzieży

W lipcu blisko 90 osobowa grupa naszej młodzieży spędzała wakacje w Libuszy w Beskidzie Niskim. Program Letniej Szkoły to przede wszystkim formacja religijna realizowana poprzez rekolekcje, nabożeństwa, katechezy. Podczas obozu 20 młodych osób, poprzez kerygmat, wyznało publicznie wiarę w Jezusa Chrystusa oraz chęć dalszego formowania religijnego. W trakcie obozu odbyły …

Przedstawienie teatralne „Jeszcze tej nocy”.

Kilkakrotnie w czerwcu, grupy teatralne wystawiły przedstawienie, pt. „Jeszcze tej nocy”. Spektakl wystawiono w Bychawie, Końskowoli oraz Lublinie, gdzie działają grupy teatralne. Wielotygodniowe przygotowania spotkały się z uznaniem ze strony licznie zgromadzonej widowni. Przygotowując przedstawienia, młodzież ma możliwość doskonalenia umiejętności aktorskich, reżyserskich, scenopisarskich oraz organizacyjnych.

Przyrzeczenie nowych Studentów Akademii Młodzieżowej

W ciągu całego semestru odbywały się przyrzeczenia nowo przyjętych studentów Akademii Młodzieżowej. Dziewięć młodych osób złożyło uroczyste przyrzeczenie, dołączając oficjalnie do wspólnoty Akademii Młodzieżowej. Otrzymane niebieskie szarfy są symbolem wejścia na drogę rozwoju: religijnego, społecznego i pracy nad sobą. Formacja taka przewidziana jest na 12 semestrów, a jej zakończenie stanowi …

Magazyny parafialne

Przygotowywane przez młodzież programy wideo mają służyć promocji ważnych idei i wartości. W ciągu semestru młodzież przygotowuje filmowe magazyny parafialne o charakterze ewangelicznym, patriotycznym oraz informacyjnym. Stanowią one wartość edukacyjną i formacyjną nie tylko dla młodzieży, która je tworzy, ale także dla społeczności lokalnych, gdzie są prezentowane. W tym semestrze …

Ogólnopolski konkurs plastyczny

W maju po raz trzeci został zorganizowany ogólnopolski konkurs plastyczny #Naszaflaga. Konkurs skierowany był dla uczniów szkół podstawowych. Zgłosiło się do niego 2059 dzieci i młodzieży z całej Polski. Równocześnie z konkursem plastycznym odbył się również ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży pt. Rzeczpospolita Miłości. Rozstrzygnięcie obydwu konkursów miało miejsce …

Rekolekcje wielkopostne

W marcu nasza młodzież uczestniczyła w rekolekcjach wielkopostnych rozważając temat miłości wobec drugiego człowieka. W trakcie rekolekcji odbyło się m.in. polsko-ukraińskie czuwanie modlitewne w intencji pokoju na świecie i przede wszystkim na Ukrainie. Poprzez wspólną modlitwę młodzież chciała wesprzeć naród ukraiński w trudnym dla nich czasie. W kwietniu młodzież włączyła …

Nowi absolwenci Akademii Młodzieżowej

W sobotę 19 września czworo studentów Akademii Młodzieżowej: Jonasz, Iza, Milena i Paulina, ślubowali wierność ideałom Bóg, Honor i Ojczyzna. Uroczystości przewodniczył Ksiądz Biskup Adam Bab. Ślubowanie jest ostatnim elementem na trwającej 6 lat drodze rozwoju Akademii Młodzieżowej. Aby móc do niego przystąpić należy spełnić wszystkie wymagania programu Akademii, a …

Powrót do tradycyjnego działania

W czasie trwania pandemii działania stypendystów Skarbca Dobrego Wychowania przeniosły się do Internetu. Przez niemal 3 miesiące młodzież wraz z rodzicami, znajomymi, duszpasterzami trwała codziennie w formie online na modlitwie „10” różańca w intencji ustania epidemii.