Kolejne wyzwanie – nagrywanie i ewangelizowanie!

W połowie grudnia odbyło się spotkanie młodzieży z lubelskich szkół z księdzem Tomaszem Źwiernikiem, kapelanem więziennym oraz dwoma nawróconymi więźniami. Spotkanie zostało zorganizowane przez młodzież z Telewizji Akademii Młodzieżowej.

Słuchacze, którzy przybyli na spotkanie mieli okazje wysłuchać świadectwa nawrócenia dwóch więźniów, jeden z nich został skazany za zabójstwo, a drugi za rozboje. Więzienie jest dla nich miejscem spotkania Boga i czasem przemiany. Całe wydarzenie było nagrywane przez studentów Akademia Młodzieżowa. Oczywiście był to dobry sprawdzian wiedzy z obsługi sprzętu do nagrywania i tworzenia materiałów medialnych, ale przede wszystkim była to okazja do rozszerzenia dobrej nowiny o miłości Boga względem człowieka, co stanowi pierwszorzędne zadanie dla naszej młodzieży.

Realizacja programu grup medialnych, a przez to ewangelizacji, wspierana jest z funduszu Skarbiec Dobrego Wychowania. Dzięki darczyńcom możemy udzielać stypendia dla najzdolniejszych, prowadzić szkolenia i warsztaty dla młodzieży, żeby jeszcze skuteczniej prowadzić pracę wychowawczą.