Kolejny ośrodek AM rozpoczyna działalność

Kolejny ośrodek Akademii Młodzieżowej rozpoczął swoje działania przy parafii pw. św. Józefa w Lublinie. Pierwszym owocem wspólnej pracy było przygotowanie filmowych rozważań stacji Drogi Krzyżowej, których premiera odbyła się 8 kwietnia. Obecnie grupa liczy 8 osób w wieku gimnazjalnym, instruktorem została Kinga Ozga, a duszpasterzem ks. Piotr Ochal.

Pierwszym celem postawionym przed młodzieżą z parafii pw. św. Józefa było stworzenie filmu nt. rozważań stacji Drogi Krzyżowej. Młodzi rozpoczęli pracę podczas rekolekcji parafialnych. Realizacja tego zadania wiązała się, poza wymiarem religijnym związanym z przemyśleniem kolejnych stacji Drogi Krzyżowej, ze zdobyciem nowych umiejętności teatralno-aktorskich, a także nauką obsługi kamer, mikrofonów i oświetlenia. Do tworzenia filmu użyto techniki blue box. Młodzież osiągnęła sukces i jest gotowa do kolejnych przedsięwzięć. Nowe wyzwanie to spektakl na temat Bożego Miłosierdzia, którego premiera planowana jest w połowie maja.

Przed nami czas wytężonej pracy, ale wraz z chętną do działania młodzieżą stawiamy sobie ambitne cele. Uruchomienie nowego ośrodka, zakupienie sprzętu, zorganizowanie spotkań z młodzieżą oraz przygotowanie filmu było możliwe dzięki wsparciu funduszu Skarbiec Dobrego Wychowania.