Magazyny parafialne

Przygotowywane przez młodzież programy wideo mają służyć promocji ważnych idei i wartości. W ciągu semestru młodzież przygotowuje filmowe magazyny parafialne o charakterze ewangelicznym, patriotycznym oraz informacyjnym. Stanowią one wartość edukacyjną i formacyjną nie tylko dla młodzieży, która je tworzy, ale także dla społeczności lokalnych, gdzie są prezentowane. W tym semestrze zaprezentowane magazyny parafialne dotyczyły przykazania miłości w oparciu o „Społeczną Krucjatę Miłości” bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego.