Nowi Absolwenci Akademii Młodzieżowej

W dniu wspomnienia św. Stanisława Kostki dwoje stypendystów Skarbca Dobrego Wychowania – Patryk i Agata – ukończyło 6-letni program Akademii Młodzieżowej! Młodzi ludzie, tegoroczni maturzyści, u progu dorosłości ślubowali wierność ideałom Bóg, Honor i Ojczyzna. W ciągu ostatnich lat aktywnie realizowali oni program Akademii, nabywając w ten sposób praktyczne umiejętności przydatne w dorosłym życiu. Z dumą obserwowaliśmy ich rozwój duchowy i intelektualny. Dziś, gdy Agata i Patryk rozpoczynają studia na uczelniach wyższych, jesteśmy spokojni, że spod naszych skrzydeł wychodzą młodzi, zdolni, ukształtowani moralnie ludzie. Jesteśmy pewni, że w przyszłości nasi absolwenci będą z poświęceniem służyć Bogu i Ojczyźnie. Momenty takie jak ten są swoistą nagrodą za trud wychowania – nagrodą dla rodziców, wychowawców, ale też darczyńców wspierających misję dobrego wychowania.