Nowi członkowie Akademii Młodzieżowej

W ostatnim czasie aż 20 młodych osób złożyło przyrzeczenie wierności ideałom Bóg, Honor i Ojczyzna.

Wszyscy oni otrzymali szarfy, symbole realizacji naszego programu wychowawczego. Tym samym kandydaci zostali oficjalnie włączeni do grona Akademii Młodzieżowej.

Złożenie przyrzeczenia następuje po semestrze pobytu w Akademii. W tym czasie młoda osoba wchodzi w przyjazna grupę rówieśniczą, od podstaw poznaje realizowany program. Oficjalny akt przyrzeczenia jest wyrazem chęci rozwijania się w duchu wartości Bóg, Honor i Ojczyzna.

Serdecznie gratulujemy młodym osobom, które zdecydowały się kroczyć drogą ideałów. Dziękujemy również wszystkim darczyńcom za wspieranie funduszu Skarbiec Dobrego Wychowania. To właśnie dzięki Wam możemy wychowywać kolejne pokolenia Polaków na ludzi silnych w wierze, sprawnych w działaniu i kochających Ojczyznę.