Przedstawienie teatralne „Jeszcze tej nocy”.

Kilkakrotnie w czerwcu, grupy teatralne wystawiły przedstawienie, pt. „Jeszcze tej nocy”. Spektakl wystawiono w Bychawie, Końskowoli oraz Lublinie, gdzie działają grupy teatralne. Wielotygodniowe przygotowania spotkały się z uznaniem ze strony licznie zgromadzonej widowni. Przygotowując przedstawienia, młodzież ma możliwość doskonalenia umiejętności aktorskich, reżyserskich, scenopisarskich oraz organizacyjnych.