Przyrzeczenie nowych Studentów Akademii Młodzieżowej

W ciągu całego semestru odbywały się przyrzeczenia nowo przyjętych studentów Akademii Młodzieżowej. Dziewięć młodych osób złożyło uroczyste przyrzeczenie, dołączając oficjalnie do wspólnoty Akademii Młodzieżowej. Otrzymane niebieskie szarfy są symbolem wejścia na drogę rozwoju: religijnego, społecznego i pracy nad sobą. Formacja taka przewidziana jest na 12 semestrów, a jej zakończenie stanowi uroczyste ślubowanie wierności ideałom: Bóg, Honor, Ojczyzna.