Stypendyści w semestrze letnim roku szkolnego 2018/2019

U progu nowego semestru przyznane zostały kolejne stypendia Skarbca Dobrego Wychowania. W gronie stypendystów funduszu znalazło się 5 młodych osób: Milena, Ola, Sylwia, Paulina i Piotrek.

Każda z tych młodych osób wyróżnia się nienaganną postawą moralną, dba o rozwój swoich umiejętności i osiąga dobre wyniki w nauce. Stanowią wzór do naśladowania dla rówieśników i młodszych kolegów.

Młodzi ludzie otrzymywać będą stypendium co miesiąc przez cały semestr letni. Bez finansowego wsparcia ludzi dobrej woli byłoby to niemożliwe. Bardzo dziękujemy za wsparcie naszej misji. Dzięki temu wychowanie młodego pokolenia Polaków w oparciu o ideały Bóg, Honor i Ojczyzna jest możliwe.