IDEA DOBREGO WYCHOWANIA

AKADEMIA MŁODZIEŻOWA

Akademia Młodzieżowa to program wychowawczy realizowany przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo na terenie Lubelszczyzny. AM to taka „szkoła po szkole”, gdzie młodzież ma szansę zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do tego, aby w przyszłości jak najlepiej służyć naszej Ojczyźnie. Obecnie w realizacji programu uczestniczy kilkaset młodych ludzi, ale program stale się rozrasta. Nad realizacją programu AM czuwa wykwalifikowana kadra dbająca o efektywność, jakość i atrakcyjność oferty skierowanej do naszej młodzieży.
Główne cele Akademii Młodzieżowej to wychowanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i przedsiębiorczości, ponieważ Ci młodzi ludzie będą w przyszłości troszczyć się o kondycję gospodarczą naszego kraju, ale również dbać o tradycję i tożsamość narodową.

Sprawdzona metoda programu Akademia Młodzieżowa
Jedną z naszych sprawdzonych form pracy z młodzieżą jest metoda firmy młodzieżowej. Grupy wychowanków o określonej strukturze zakładają „firmę” z misją i celami, które osiąga dzięki realizacji zadań opisanych w planach strategicznych, taktycznych
i operacyjnych. Za wykonanie planów i celów grupy jest odpowiedzialny lider. Taka forma pracy z młodzieżą pozwala na wypracowane cech, które w przyszłości ułatwią przystosowanie się do wymagań rynku pracy.
Więcej o programach stypendialnych

SKARBIEC DOBREGO WYCHOWANIA

Fundusz Skarbiec Dobrego Wychowania
W ramach realizacji programu Akademia Młodzieżowa stworzyliśmy fundusz Skarbiec Dobrego Wychowania, z którego możemy finansować stypendialne programy młodzieżowe dla najwybitniejszych wychowanków realizujących program wychowawczy Akademia Młodzieżowa.
Dzięki funduszowi Skarbiec Dobrego Wychowania:
– wypłacamy comiesięczne stypendia dla wychowanków przez okres trwania całego semestru,
– realizujemy trzy programy stypendialne: TEATR AM, TELEWIZJA AM oraz LIDERZY AM,
– kształcimy wykwalifikowaną kadrę wychowawców i specjalistów realizującą misję dobrego wychowania młodego pokolenia w ośrodkach AM,
– utrzymujemy ośrodki wychowawcze na terenie Lubelszczyzny, w których realizujemy program Akademii Młodzieżowej dla kilkuset młodych ludzi.

Programy Stypendialne
Akademia Młodzieżowa oferuje wychowankom atrakcyjny i wartościowy program stypendialny składający się z trzech ścieżek rozwoju: Teatr AM, Telewizja AM i Lider AM.

Ścieżki zakładają nabywanie wiedzy teoretycznej, a następnie wykorzystanie jej w praktycznym działaniu. Obie ścieżki mają na celu zaciekawienie, pogłębienie i profesjonalne wykształcenie w konkretnej dziedzinie.

Teatr AM – młodzież uczestniczy w warsztatach z aktorami lub reżyserami sztuk teatralnych, którzy na co dzień wykonują zawód związany z teatrem. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w praktyce podczas przygotowania spektaklu. To daje szansę na szlifowanie umiejetności. Teatr pozwala naszej młodzieży na przekazanie wartościowych treści widowni gromadzącej się na spektaklach.

Telewizja AM – młodzież uczestniczy w warsztatach ze specjalistami z obszaru filmu i reportażu, aby później wykorzystać zdobytą wiedzę w swojej samodzielnej pracy. Młodzi upamiętniają ważne uroczystości, zdobywają informacje od ważnych dla nich osób, aby poruszać ważne tematy i poszukiwać odpoiwedzi na trudne pytania. Dzięki swoim materiałom, młodzi chcą poruszyć odbiorcę, zatrzymać go na chwilę i “zmusić” do zastanowienia.

Liderzy AM – grupa młodych osób, która rozwija swoje zdolności liderskie, aby w przyszłości dbać o dobro ojczyzny. Młodzież AM ma szansę spotykać sie z ludzmi, którzy na co dzień mają duży wpływ na zmiany w społecznościach lokalnych. Zdają sobie sprawę, że dbanie o najbliższe otoczenie i przyjęcie odpowiedzialności to obwiązek patrioty. Dzęki nauce sprawnego planowania i zarządzania młodzi uczą się jak podejmować działania sprawnie i efektywnie.

STYPENDIA INDYWIDUALNE

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

OŚRODKI AKADEMII MŁODZIEŻOWEJ NA TERENIE LUBELSZCZYZNY


KOŃSKOWOLA

Ośrodek Akademii Młodzieżowej w Końskowoli powstał w 2013 r. przy parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Apostoła. Obecnie ośrodek jest prowadzony przez wychowawcę Kingę Kufel. Młodzież uczestniczy w teatralnej, medialnej i liderskiej ścieżce rozwoju. Teatr AM przygotowuje spektakle, największe z nich to te z udziałem parafian, z blisko 50 aktorami – amatorami. Telewizja AM tworzy materiały medialne przy użyciu profesjonalnego sprzętu, m.in. Magazyny Parafialne i reportaże. W ten sposób młodzież buduje wspólnotę społeczności lokalnej i uczy się brać za nią odpowiedzialność. Młodzi nieustannie poszerzają swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w warsztatach prowadzonych przez profesjonalistów oraz ucząc się obsługi profesjonalnego sprzętu, np. kamer, reflektorów, aparatów i mikserów wizyjnych.
Kontakt i zapisy: Kinga Kufel, kingakufel@interia.pl

ŁĘCZNA

Ośrodek Akademii Młodzieżowej w Łęcznej działa od 1997 r. przy parafii pw. św. Barbary. Niedawno uroczyście obchodzono 20lecie jego założenia. Obecnie grupa jest prowadzona przez siostrę Sylwię Stelmach. W ośrodku młodzież realizuje program stypendialny Telewizja AM. Grupa na co dzień tworzy materiały medialne dla społeczności lokalnej, zdobywa przez to profesjonalną wiedzę i czynnie uczestniczy w działaniach społeczności lokalnej. Do tworzenia materiałów medialnych młodzi przygotowują się przez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach.
Kontakt i zapisy: s. Sylwia Stelmach, am.ognisko@gmail.com

BYCHAWA

Ośrodek Akademii Młodzieżowej w Bychawie został założony w 2015 r. przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Franciszka z Asyżu. W Bychawie młodzież rozwija swoje umiejętności i talenty w grupie Teatr AM. Młodzi uczestniczą w warsztatach teatralnych ucząc się ruchu scenicznego, emisji głosu, przygotowania scenografii i obsługi technicznej całego spektaklu. Największym sukcesem Akademii w Bychawie był spektakl o ks. Dominiku Maju, który społeczność lokalna przyjęła z wielkim entuzjazmem. Młodzi uczestniczą również w warsztatach dla liderów, gdzie spotykają się z przedsiębiorcami przekazującymi im praktyczną wiedzę o zarządzaniu, motywowaniu i współpracy.
Kontakt i zapisy: Paweł Ozga, pawel.ozi@wp.pl

ŚWIDNIK

Ośrodek Akademii Młodzieżowej w Świdniku został założony w 2016 r. przy parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. To nasz najmłodszy oddział Akademii. W Świdniku działa grupa młodzieżowa Telewizja AM, która zdobywa wiedzę z zakresu tworzenia materiałów medialnych oraz obsługi profesjonalnego sprzętu, np. kamery i miksera wizyjnego. Mimo krótkiego czasu działalności, młodzież jest już rozpoznawaną grupą wśród społeczności lokalnej dzięki zaangażowaniu w wiele inicjatyw.
Kontakt i zapisy: Paweł Ozga, pawel.ozi@wp.pl

LUBLIN

Akademia Młodzieżowa w Lublinie jest najstarszym ośrodkiem, mieści się przy parafii pw. św. Mikołaja na Wzgórzu Czwartek. Działa tutaj grupa młodzieżowa Telewizja AM zdobywając wiedzę o sposobie tworzenia materiałów medialnych i obsłudze urządzań medialnych. Młodzież uczestniczy w warsztatach oraz wydaje własne reportaże i magazyny. Młodzi biorą również udział w szkoleniach liderskich i spotykają się z liderami działań społecznych aby czerpać wiedzę od doświadczonych osób. Ośrodek Akademii współpracuje z parafią św. Mikołaja organizując przedsięwzięcia dla parafian m.in. przygotowuje magazyny parafialne, kiermasze i wspólne wyjazdy.
Kontakt i zapisy: Wacław Czakon, wacekczakon@fsd.lublin.pl

BOHATERZY NASZEJ MŁODZIEŻY

1. Święty Stanisław Kostkawzór rówieśnika
Mówiono, że cechował się wielce dojrzałą postawą i pewnością w dążeniu do realizacji swoich celów. Swoim wzorowym życiem, duchową dojrzałością i rozmodleniem budował całe otoczenie. Zmarł w wieku 18 lat w opinii świętości. Św. Stanisław jest patronem Akademii Młodzieżowej.
Czego młodzież może nauczyć się od św. Stanisława Kostki:
– dojrzałości i stałości w wyborze swoich celów życiowych,
– wyborze priorytetów i dbania o ich realizację,
– odwagi i pokory.

2. Święty Maksymilian Kolbewzór przedsiębiorcy
Św. Maksymilian Maria Kolbe to wzór przedsiębiorcy, naukowca i człowieka poświęconego w całości Bożej sprawie. Twórca największego zakonu – miasta Niepokalanów w Polsce i Japonii. Twórca i wydawca miesięcznika „Rycerz Niepokalanej” w milionowych nakładach.
Czego młodzież może nauczyć się od św. Maksymiliana Marii Kolbe:
– posłuszeństwa i pokory,
– wytrwałości w rozwoju swoich talentów i zdolności,
– przedsiębiorczości i zarządzania,
– umiejętności poświecenia siebie dla innych.

3. Rotmistrz Witold Pileckipatriota walczący o wolność
Bohater walczący o wolność naszej Ojczyzny. Gdy został skazany na śmierć, powiedział: „Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać”.
Czego młodzież może nauczyć się od Rotmistrza Witold Pileckiego:
– walki o wolność kraju, a przede wszystkim narodu,
– niezłomności w wierze,
– miłości do rodziny,
– umiejętności przywódczych.