Wyjątkowe studio telewizyjne AM

Dnia 18 maja 2018 roku w parafii pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku odbyło się spotkanie z wyjątkowymi gośćmi z Zamościa, ks. Tomaszem Źwiernikiem, kapelanem więziennym, oraz Panem Dariuszem, nawróconym więźniem. Całe wydarzenie miało formę studio telewizyjnego zorganizowanego przez młodzież Akademii Młodzieżowej.

Spotkanie zostało zorganizowane i przeprowadzone przez młodzież z Akademii Młodzieżowej, działającą przy parafii. Tego typu przedsięwzięcia to przede wszystkim ewangelizacja i przekazywanie ważnych wartości zaproszonym gościom, jest to również wyzwania, doskonalące umiejętności młodych w obszarze planowania, zarządzania, nagrywania materiałów medialnych etc.

Spotkanie w Świdniku z tak wyjątkowymi gośćmi wywołało wiele emocji, ale również pokazało kompetencje i zaangażowanie młodzieży. Dziękujemy serdecznie naszym sponsorom, dzięki którym, młodzi maja szansę rozwijać talenty organizacyjne oraz uczyć się obsługi profesjonalnego sprzętu medialnego.